KOSZYK JEST
PUSTY

510941617

artana@interia.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 1 Informacje ogólne
1.Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Artana Anna Naczyńska, ul. Gałczyńskiego 1, 44-206 Rybnik prowadząca działalność na podstawie wpisu do CEIDG. będącej właścicielem Sklepu Internetowego www.artana.pl zwanego dalej „Administratorem” i będącej jednocześnie Sprzedającym Sklepu Internetowego.
2.Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 2 Definicje:
1)Administrator – oznacza Artana Anna Naczyńska, ul. Gałczyńskiego 1, 44-206 Rybnik prowadząca działalność na podstawie wpisu do CEIDG która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika,
2) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu lub Sklepu Internetowego,
4) Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie artana.pl,
5) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu lub Sklepu Internetowego,
6)Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 3. Pliki Cookies
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis lub Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu lub Sklepu Internetowego przez Użytkownika. Cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: 
a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu lub Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
b) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu lub Sklepu Internetowego, 
c) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
6. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).


§ 4.Pozostałe dane
1. Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Sklep Internetowy lub Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.
2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do Serwisu lub Sklepu Internetowego. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym na etapie płatności oraz wysyłki zamówionych Towarów. Ponadto dane mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze, wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji zakupu.
3. W ramach Serwisu lub Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu czy Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


§ 5. PROFILOWANIE
1. Administrator do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania, takie jak Google Analytics. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.
2. Celem profilowania jest dostarczenie indywidualnym Użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. przez e-mail marketing, dynamiczne treści na stronie www, sieci reklamowe czy sprzedaż bezpośrednią.
3. Profilowanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora odbywa się na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
4. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, polegające na profilowaniu.


§ 6.Środki techniczne i zalecenia dot. bezpieczeństwa
1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Działania podjęte przez Administratora Serwisu mogą okazać się jednak niewystarczające w przypadku, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
3. Administrator będzie uprawniony, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, do usuwania z Serwisu lub Sklepu Internetowego wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem i/lub Polityką Prywatności, a także treści naruszających interesy Administratora oraz innych podmiotów lub osób.


§ 7. Kontakt
1. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz oferty Serwisu i Sklepu Internetowego powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy z wyprzedzeniem informować.
2.Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane do Administratora pod adresem: artana@interia.pl

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl